O sustavu CroRIS

CroRIS je Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske, trenutno u aktivnom razvoju. Sustav se izgrađuje u sklopu strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje.

Pouzdanost informacija

CroRIS će osigurati sveobuhvatne, cjelovite i točne informacije o svim elementima sustava znanosti u RH.

Otvorena znanost

CroRIS omogućava i promovira otvorenu znanost na način da omogućava vidljivost, transparentnost i javnu dostupnost istraživačkih projekata i ostvarenih rezultata, a time otvara i prostor za povezivanje sustava znanosti s gospodarstvom u RH i globalno.

Odlučivanje

Velikom količinom podataka koju će sadržavati, CroRIS postaje temelj za donošenje odluka vezanih uz znanost i istraživanja u RH na svim razinama.

Podrška poslovanju

CroRIS će podržavati poslovne procese i potrebe MZO i drugih javnih tijela u području znanosti i istraživanja, ustanova koje djeluju u sustavu znanosti (sveučilišta, visokih učilišta, instituta) te znanstvenika / istraživača.

Interoperabilnost

CroRIS osigurava otvorenost i interoperabilnost s drugim nacionalnim i međunarodnim sustavima (poput OpenAIRE-a, ORCID-a i sl) putem zasebnih programskih sučelja.

Integriranost

CroRIS će integrirati već sada eventualno postojeće informacije i nadograditi ih novima u jedinstvenu i održivu informacijsku cjelinu.

Grafika

Više informacija o projektu

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce), u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, provodi izgradnju nacionalnog informacijskog sustava znanosti, skraćeno nazvanog CroRIS (prema engleskom nazivu Croatian Research Information System). CroRIS će objediniti veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd.

Više informacija: