Kontakt

Više o CroRIS-u:

CroRIS

Adresa za korisničku podršku je:

croris@irb.hr

Adresa za tehničku podršku je:

croris@srce.hr

Upute pronađite na linku:

Upute