U ovom dijelu Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS) su dostupni podaci o svim osobama evidentiranima u sustavu – znanstvenicima iz Upisnika znanstvenika ali i drugim osobama vezanima uz sustav znanosti općenito ili uz ovaj informacijski sustav (npr. koautori iz drugih država, administrativno osoblje u ustanovama, djelatnici knjižnica i sl.).

Pristup ovim podacima je moguć samo uz autorizaciju.

Grafika pretraga