izvor podataka: poirot

Naziv

Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

Sirtuin 3 as a mediator of mitochondrial function in estrogen-dependent resistance to oxidative stress and high-fat diet

Opis projekta

Sirtuini čine obitelj proteina koji imaju važnu i dobro istraženu ulogu za regulaciju procesa starenja u kvascima i D. melanogaster. U višim organizmima njihova je uloga u starenju znatno slabije istražena. Sirtuin 3 (SIRT3) je jedini član porodice proteina SIRT čija se aktivnost može povezati sa dužinom života u ljudi. SIRT3 je glavni regulator mitohondrijske funkcije, te ima važnu ulogu u održavanju oskidacijsko-redukcijske ravnoteže u mitohondrijima. Poremećaj oksidacijsko-redukcijske ravnoteže u stanici zbog povećanog stvaranja reaktivnih kisikovih vrsta (ROS), uzrokuje oksidacijski stres koji za posljedicu ima oksidacijska oštećenja proteina, lipida i nukleinskih kiselina, te doprinosi smanjenu mitohondrijske funkcije. Progresivno nakupljanje oksidacijskih oštećenja u stanici i slabljenje funkcije mitohondrija prethodi nastanku bolesti povezanih sa starenjem. Ženski spol općenito, pokazuje manji stupanj pojavnosti bolesti i patologija povezanih sa starenjem, što se pripisuje zaštitnoj ulozi ženskih spolnih hormona, u prvom redu estrogena (E2). Uloga E2 u zaštiti stanica od štetnog djelovanja reaktivnih vrsta utvrđena je na velikom broju modela. Poznato je da E2 svoju zaštitnu ulogu ostvaruje prvenstveno pojačavajući učinkovitost pretvorbe energije u mitohondrijima i aktivacijom zaštitnih mehanizama u stanici, međutim nije poznato sudjeluje li u tim procesima protein SIRT3. Naš cilj utvrditi ulogu proteina SIRT3 u zaštiti stanica od oksidacijskog stresa posredovanoj estrogenom na modelima in vitro i in vivo.U svrhu određivanja povezanosti između SIRT3, te zaštitnog učinka estrogena na funkciju mitohondrija i otpornost na oksidacijski stres, planiramo koristiti farmakološki, nutritivni i genetički pristup. Uspješan završetak planiranog projekta znatno bi doprinjeo razumijevanju mehanizama djelovanja mitohondrijskog proteina SIRT3, te njegove uloge kao potencijalne farmakološke ciljne molekule. Nadalje, razumjevanije razlika između zaštitnog i štetnog djelovanja estrogena nužan je preduvjet za razvoj lijekova koji bi pomogli u liječenju i sprečavanju bolesti povezanih sa starenjem, kod kojih bi štetan utjecaj estrogena bio sveden na minimum.

Sirtuin protein family is found to be involved in aging process in yeast and D. melanogaster, while their role in higher organisms is less explored. Sirtuin3 (SIRT3) is the only member of sirtuin family linked to longevity in humans. In addition, important cellular and mitochondrial processes, including reactive oxygen species (ROS) generation are integrated through SIRT3. The excessive production of ROS leads to oxidative stress, a crucial event that contributes to mitochondrial dysfunction and age-related pathologies. Females show lower incidence of some age-related diseases that is attributed to protective effect of sex hormones. Estrogen (E2), a female sex hormone, has well established cytoprotective effect during oxidative stress. However, the mechanisms by which E2 is protective remains elusive. Although E2-dependent protection includes improvement of mitochondrial function, it is not clear whether SIRT3 participates in these events. We propose that sex-related resistance to oxidative stress occurs by E2-dependent improvement of mitochondrial function, mediated by SIRT3. We aim to define the role of SIRT3 on mitochondrial function in E2-dependent resistance to oxidative stress both in vitro and in vivo. To validate this hypothesis we will utilize pharmacological, dietary and genetic approaches to establish role of SIRT3 in E2-dependent resistance to oxidative stress. These informations will indicate if direct link between E2, SIRT3, mitochondrial function and resistance to oxidative stress exists. Successful completion of these specific aims will contribute to mechanistic understanding of the role of mitochondrial fidelity protein SIRT3, as a potential pharmacological target. Moreover, distinguishing the pathways involved in beneficial and detrimental effects of E2 is crucial for developing drug therapies that will help to retard aging with only minimal deleterious effects caused by E2

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

SuMERA

IP-2014-09-4533

01.09.2015

09.01.2019

nije evidentirano

HRK 990.253

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama