izvor podataka: poirot

Naziv

Nove formulacije antigena i imunostimulatora - utjecaj na imunoreakciju

Novel formulations of antigens and adjuvants - effect on immune reaction

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

021-0212432-2431

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama