izvor podataka: poirot

Naziv

Modeliranje i međudjelovanje kompleksa prijelaznih metala i bioliganada

Transition metal complexes with bioligands: modelling and interaction

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

022-0222148-2822

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama