izvor podataka: poirot

Naziv

Problem pospanosti: sociokulturalni, bihevioralni i psihofiziološki aspekti

Problem sleepiness: sociocultural, behavioural and psychophysiological aspects

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

022-0222411-2659

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama