izvor podataka: poirot

Naziv

Vremensko-prostorna razdioba i porijeklo lebdećih čestica u urbanim sredinama

Spatiotemporal distribution and origin of aerosols in urban surroundings

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

022-0222882-2271

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama