izvor podataka: poirot

Naziv

RADIOAKTIVNOST OKOLIŠA I ZAŠTITA OD ZRAČENJA

ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY AND RADIATION PROTECTION

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

022-0222882-2335

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama