izvor podataka: poirot

Naziv

Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša

Biomechanical Efficiency of Elite Croatian Athletes

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

034-0000000-2340

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama