izvor podataka: poirot

Naziv

Jako korelirani anorganski, organski i biomaterijali

Strongly correlated inorganic, organic and biomaterials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

035-0000000-2836

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama