izvor podataka: poirot

Naziv

Kompleksni modulirani sistemi: nova osnovna stanja, defekti i magnetski efekti

Complex modulated systems: new ground states, defects and magnetic effects

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

035-0352827-2842

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama