izvor podataka: poirot

Naziv

Femtosekundna laserska fizika atoma i molekula

Femtosecond laser physics of atoms and molecules

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

035-0352851-2857

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama