izvor podataka: poirot

Naziv

Arhitekture integriranih računalnih i komunikacijskih sustava i usluga

Architectures of integrated computer and communication systems and services

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

036-0361959-1971

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama