izvor podataka: poirot

Naziv

Humana reprodukcija-biološki i biofizički čimbenici funkcije membrane spermija

Human reproduction-biological and biophysical factors of sperm membrane function

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

045-0000000-0174

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama