izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje bolesti životinja s neurološkim poremećajima

Investigation of neurological disorders in animals

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

048-0481153-1127

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama