izvor podataka: poirot

Naziv

Utjecaj biotehnoloških postupaka na zdravlje, reprodukciju i dobrobit svinja

Influence of biotechnological measures on pig health, reproduction and welfare

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

053-0532265-2242

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama