izvor podataka: poirot

Naziv

Zdravstveni nadzor divljači

Wildlife health monitoring

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

053-0532400-2398

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama