izvor podataka: poirot

Naziv

Ekspresija gena u kvascu: kontrola transkripcije remodeliranjem kromatina

Gene expression in yeast: Control of transcription by chromatin remodeling

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

058-0580477-0247

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama