izvor podataka: poirot

Razumijevanje puta ulaska Adenovirusa tipa 26 u stanicu: način poboljšanja vektora za vakcinaciju

Understanding cell entry pathway of Adenovirus type 26: way of improving vaccine vectors


Adenovirusni vektori imaju potencijalno translacijsku i komercijalnu vrijednost, a trenutno se istražuju kao vektori za prijenos DNA i vakcinu. Imunogeničnost adenovirusa tipa 26 (AdV26) značajno se razlikuje od drugih adenovirusnih vektora što bi mu moglo dati prednost pred ostalim adenovirusnim serotipovima u razvoju vakcina. Trenutno nema studija koje opisuju ulazak AdV26 u stanicu ističući potrebu za istraživanjem načina na koji AdV 26 inficira stanicu. U skladu s tim, ciljevi ovog projekta su istraživanje AdV26 receptora, vezanja i internalizacije AdV26 u ciljnu stanicu, AdV26 unutarstaničnog putovanja te urođenog imunološkog odgovora potaknutog infekcijom AdV26. Naši znanstveni ciljevi su novi i inovativni te usmjereni prema stvaranju novih znanja i rješenja kliničkih problema, a predložene metode koriste trenutno stanje tehnike. Ovim projektom uvodimo novo istraživanje u području adenovirusnih vektora što našu grupu stavlja na uzbudljiv i vodeći rub istraživanja adenovirusa. Uspostavom ovog istraživanjanaša bi grupa postala dio mreže industrijsko-akademskog partnerstva u bazičnim i translacijskim istraživanjima adenovirusa u Europi što bi nam omogućilo ostvarivanje daljnjih suradnji i povećalo mogućnost dobivanja novih financiranja u budućnosti. Vjerujemo da će nova znanja koja će proizaći iz našeg istraživanja imati značajan utjecaj u području istraživanja te biti od koristi kako akademskoj zajednici tako i industriji. Naša grupa, čije se osnivanje predlaže u ovom projektu, jedina je istraživačka grupa koja proučava bazičnu biologiju adenovirusnih vektora u Hrvatskoj čime se osigurava nastavak aktivnog istraživanja adenovirusa u Institutu Ruđer Bošković.

Adenovirus (AdV) based vectors have potential translational and commercial values and are currently studied as vectors for DNA transfer and vaccination. Adenovirus type 26 (AdV26) has fundamental differences in immunogenicity from other AdV vectors, which might give it advantage over other AdV serotypes in vaccine vector development. To the best of our knowledge there are no reports describing AdV26 entry pathway underlining the need for studying infection pathway used by AdV26. Accordingly, the main objectives of this study are investigating AdV26 receptor usage, binding, internalization, intracellular trafficking and AdV26 mediated induction of innate immune response. Our scientific objectives are novel, innovative and designed to generate new knowledge and opportunities for therapeutic advances in areas of unmet clinical need. Our technical objectives use state-of-the-art, span academic and industrial specialties creating cross sector knowledge and long lasting inter-sectoral benefits. With this project we will introduce new line of AdV vector research in our group that would position us on the exciting and cutting edge of AdV research. Herewith we will become part of long lasting network of industrial–academic partnership in adenovirus basic and translational research across Europe granting lasting collaborations and increasing possibilities for obtaining new grants in the future. We believe that outputs of our research will have considerable impact on the field through gaining new knowledge from which both academia and industry will benefit. Our group, whose establishment is proposed in this project, is the only research group that studies basic biology of adenovirus vectors in Croatia and this grant proposal represents continuation of active adenovirus research in Ruđer Bošković Institute.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

AdVEntPathVac

UIP-2014-09-3912

01.09.2015

09.01.2018

nije evidentirano

HRK 500.000,00