izvor podataka: poirot

Naziv

Pripremanje sirovina i određivanje teksturalnih svojstava prehrambenih proizvoda

Preparations of raw materials and determinations foodstuffs texture properties

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

058-0581846-0422

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama