izvor podataka: poirot

Životne strategije fitoplanktona u sjevernom Jadranu

Phytoplankton lifestrategies in the northern Adriatic


U plitkim morima jednostanični organizmi su ključni za funkcioniranje ekosustava. Budući da je rast tih organizama uglavnom ograničen dostupnošću anorganskog dušika i fosfora, indukcijom ekstracelularnih enzima oni mogu koristiti organsku tvar kao izvor tih elementa. Mjerenja ukupne enzimatske aktivnosti su dobar pokazatelj metaboličke aktivnosti planktnonskih zajednica. Međutim da bi se shvatilo funkcioniranje ekosustava u cijelini, te kako planktonske zajednice reagiraju na prirodne promjene i antropogeni pritisak potrebno je poznavati odgovore na razini pojedine vrste unutar zajednice. Ta saznanja bi značajno doprinijela razumijevanju kako pojedine vrste utječu na funkcioniranje zajednice. Do sada takva detaljna istraživanja nisu sistematski provedena. Zbog neuravnoteženog slatkovodnog unosa hranjivih soli područje je uglavnom P limitirano. Stoga fitoplankton na tom području mora razviti strategije snalaženja da bi uspješno kompetirao za za taj element. Naša preliminarna istraživanja su pokazala da mikrofitoplankton može razviti čitav niz mehanizama prilagodbe da bi uspijevao u izrazito promjenjivoj dostupnosti hranjivih soli i uglavnom P limitiranim uvjetima. Cilj ovog projekta bio bi shvatiti metabolizam na nivou vrste te istražiti strategije koje omogućavaju najvažnijim vrstama da uspjevaju u kompleksnim uvjetima okoline. SJ je podesan za takva istraživanja jer na tom području postoje dugoročni podaci o oceanografskim i trofičkim uvjetima. Istraživanja bi bila usredotočena na mikrofitoplankton budući da je po biomasi to dominantna grupa fitoplanktonske zajednice. Osim toga njegovo je taksonomsko određivanje dobro uhodano, a metode dostupne našoj istraživačkoj grupi. Skup modernih i klasičnih metoda razvijenih i kombiniranih u ovom projektu značajno će doprinijeti napretku u ekološkim istraživanjima, kao i u klasičnom sustavu praćenja ekosustava.

Unicellular organisms are the driving forces in shallow pelagic ecosystem functioning. Measurement of bulk enzymatic activity in water samples is a good proxy for the metabolic activity of planktonic communities. However the basis to understand how such ecosystems function and how planktonic communities react on natural and anthropogenic changes is detailed knowledge on how each functional unit (species) of the plankton community functions. Such knowledge will allow to understand how each component (species) contributes to the bulk community functioning and more important how changes in ecological conditions will change the community structure and subsequently the ecosystems functioning. So far such detailed analyses are not systematically undertaken. In this project we will achieve species resolution in metabolic analysis and understand the respective lifestrategies that make the most prominent phytoplankton species successful competitors in the P-limited system of the northern Adriatic (NA). We chose the NA as a well investigated and understood marine shallow ecosystem. This project investigates the metabolic adaptations to P-limitation as they are the most prominent adaptation in the NA. We will concentrate our investigations on microphytoplankton as it is taxonomically well defined and accesible to our research teams expertise and range of methods and as our preliminary results show the microphytoplankton to be the dominating component of the plankton community in the NA. Our preliminary research did uncover a variety of mechanisms that allow microphytoplankton to thrive in steep ecological gradients and generally P-limited conditions. A combination of modern and classical methodologies (ecology, oceanography, cell biology, advanced microscopy, taxonomy, phylogenetic analysis, molecular biology, biochemistry) as well as a comprehensive ecological (long term) database for the region will allow us to uncover the complex set of microphytoplankton lifestrategies.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

P-limit

UIP-2014-09-6563

30.09.2015

09.06.2020

nije evidentirano

HRK 999.900,00