izvor podataka: poirot

Naziv

NOVA TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MOLEKULSKI TISKANIH POLIMERNIH MATERIJALA

NOVEL TECHNOLOGY OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERIC MATERIALS PREPARATION

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

061-0000000-3029

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama