izvor podataka: poirot

Naziv

Telomerazna aktivnost i imunofenotipske karakteristike limfocita u melanomu kože

Telomerase activity and lymphocyte immunophenotype in cutaneous melanoma

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

062-0000000-3545

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama