izvor podataka: poirot

Naziv

Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja

Genetic factors in etiology of recurrent spontaneous abortion

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

062-0000000-3548

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama