izvor podataka: poirot

Naziv

Citomegalovirusna infekcija ovarija

Ovarian infection with the cytomegalovirus

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

062-0621261-1265

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama