izvor podataka: poirot

Naziv

Patogeneza eksperimentalne kampilobakterioze

Pathogenesis of experimental campylobacteriosis

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

062-0621273-0949

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama