izvor podataka: poirot

Naziv

Stres, okluzijska trauma i oralno-kirurška patologija

Stress, occlusal trauma and oral surgical pathology

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

062-0650446-0499

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama