izvor podataka: poirot

Naziv

Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj

The epidemiological aspects of endodontics in the Republic of Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

065-0650445-0434

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama