izvor podataka: poirot

Naziv

Salivarni markeri oralnih bolesti i njihova primjena

Salivary markers of oral diseases and their use

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

065-0650445-0485

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama