izvor podataka: poirot

Naziv

Molekularni mehanizmi nastanka prekanceroznih i kanceroznih lezija usne šupljine

Molecular mechanisms of oral precancerous and cancerous lesions development

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

065-0982464-2532

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama