izvor podataka: poirot

Naziv

Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u svjetlu pridruživanja Hrvatske EU

Legal and linguistic aspects of multilngualism and Croatian accession to the EU

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

066-0661428-2512

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama