izvor podataka: poirot

Fizikalna,mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva.

Modification of solid wood: physical, mechanical and technological propertiesss.


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

068-0682109-2788

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00