izvor podataka: poirot

Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hantavirusa i leptospira

The forest ecosystems as natural foci of the hantaviruses and leptosipra


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

068-1430115-2119

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00