izvor podataka: poirot

Naziv

Kontinuirano genetsko unapređenje soje suvremenim metodama oplemenjivanja

Continued genetic improvement of soybean by modern breeding strategies

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

073-0730489-0344

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama