izvor podataka: poirot

Naziv

Utjecaj oksidativnog stresa na organizaciju i funkciju biljnih stanica i tkiva

Organisation and function of plant cells and tissues upon the oxidative stress

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

073-0731674-1673

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama