izvor podataka: poirot

Naziv

Skraćenje uzgojnog razdoblja šarana (Cyprinus carpio) i poboljšanje kakvoće mesa

Shortening of Breeding Period of Carp (Cyprinus carpio) and Improvement of Meat

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

079-0000000-3542

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama