izvor podataka: poirot

Naziv

Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla

Nematodes as bioindicators of the ecological health of soils

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

079-0790462-0265

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama