izvor podataka: poirot

Naziv

Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner)

Biological control of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner)

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

079-0790570-2208

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama