izvor podataka: poirot

Naziv

Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura

Role of weeds in diseases epidemiology of arable crops

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

079-0790570-2995

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama