izvor podataka: poirot

Naziv

Adaptivno bezmrežno modeliranje u projektiranju građevinskih konstrukcija

Adaptive meshless modeling in design of engineering structures

Opis projekta

Ključne riječi

adaptivna kolokacijska metoda, Fup bazne funkcije, višerezolucijsko numeričko rješenje, materijalna nelinearnost, područje opće geometrije, valni procesi

adaptive collocation method, Fup basic functions, Multi-resolution numerical solutiin, material nonlinearity, general form srea, wave processes

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

083-0831541-1534

02.01.2007

03.01.2011

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama