izvor podataka: poirot

Naziv

Glagoljska paleografija

Glagolitic paleography

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

090-0900998-0997

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama