izvor podataka: poirot

Naziv

Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu

Abiotic and biotic stressors in vegetable growing systems in karst

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

091-0910468-0281

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama