izvor podataka: poirot

Naziv

Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Stress, GABA-A receptors and mechanisms of action of neuropsychoactive drugs

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0000000-2448

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama