izvor podataka: poirot

Naziv

Optička svojstva nanostrukturnih slojeva

Optical properties of nanostructured films

Opis projekta

Nanofotonika je vrlo propulzivno područje istraživanja koje se bavi optičkim svojstvima nanostrukturnih slojeva, omogućujući time razvoj novih tehnologija i prodor u nova područja znanosti. U Zavodu LAIR (Institut Ruđer Bošković), u Laboratoriju za optiku tankih slojeva više od tri desetljeća bavimo se istraživanjem i razvojem, te dizajnom, izradom i karakterizacijom višeslojnih optičkih nanostruktura. One se koriste u raznim fotoničkim primjenama. Prvi korak za dalji razvoj nanofotonike je poznavanje optičkih karakteristika ovih struktura. Tokom predloženog projekta razvit će se dizajn, depozicija i karakterizacija nove generacije navedenih klasičnih višeslojnih nanostruktura. One će biti dobivene uz pomoć poboljšanog postojećeg uređaja za depoziciju i procesa depozicije koji će omogućiti bolju kvalitetu i reproducibilnost slojeva. Planirana je i depozicija i istraživanje metalnih nanoklastera kao metalnih otočića, u kombinaciji s dielektričnim materijalom, ili kao dio višeslojnog sustava. To je nova klasa slojeva koja je prikladna za brojne primjene u nanofotonici (npr. za selektivne apsorbere, obojena stakla, polarizatore, itd.) i koja je međunarodno prepoznata kao vrlo obećavajuće polje za istraživanje i tehnologiju. Da bi se provela karakterizacija i dizajniranje biti će razvijeni računalni programi za karakterizaciju i dizajn slojeva koji sadrže nanoklastere uronjene u dielektrični materijal, te površinskih nanostruktura kao što su metalni otočići. Zbog toga će biti potrebno dopuniti i proširiti računalni program za dizajn i karakterizaciju tankih filmova koji je trenutno u upotrebi u zavodu. Dovršit će se i računalni program za karakterizaciju nehomogenih slojeva, kao nadogradnja našeg prethodnog rada na karakterizaciji slojeva homogenog indeksa loma. Optička će se svojstva načinjenih uzoraka eksperimentalno određivati iz mjerenja transmisije, refleksije i elipsometrijskih mjerenja. Kao nadopuna, rezultati dobiveni upotrebom drugih metoda (AFM, TEM, GISAX, PDS) će omogućiti korelaciju između optičkih i fizičkih svojstava uzoraka. Važnost projekta je u razvoju postojećih te otvaranju novih područja istraživanja. Nanostrukture za vrlo specifične namjene dizajnirat će se, te eventualno izraditi, prema potrebama drugih projekata i grupa, istovremeno dajući smjernice za nastavak istraživanja u ovom području u budućnosti.

Ključne riječi

nanofotonika, optička karakterizacija, nanoklasteri, tanki slojevi

nanophotonics, optical characterization, nanoclusters, thin films

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0000000-3191

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama