izvor podataka: poirot

Naziv

Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja

Molecular basis and treatment of psychiatric and stress related disorders

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982522-2455

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama