izvor podataka: poirot

Naziv

Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava

Pharmacogenomics and proteomics of serotonergic and catecholaminergic system

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982522-2457

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama