izvor podataka: poirot

Naziv

Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu: prirodni i antropogeni utjecaji

Biodiversity of benthic communities in the Adriatic: natural and human impacts

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982705-2732

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama