izvor podataka: poirot

Naziv

Dopirani optoelektronički i keramički nanomaterijali

Doped optoelectronic and ceramic nanomaterials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982886-2893

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama