izvor podataka: poirot

Naziv

Tanki filmovi legura silicija na prijelazu iz amorfne u uređenu strukturu

The thin film silicon alloys on the amorphous to crystalline transition

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

098-0982886-2894

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama